מדיניות הפרטיות
1. כללי

ל-1.1 אתר אינטרנט מתוק וקל, בע"מ, רחוב אלון תבור 15, קיסריה (להלן: "החברה"), מכבד את זכותם של המבקרים באתר ו/או משתמשי השירות באתר.
1.2 מטרת מסמך זה התנאים המפורטים להלן נועדו לתאר, בין היתר, את האופן בו רשאית החברה להשתמש במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף במהלך השימוש באתר ו/או בקשר אליו.
1.3 מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מחוקי האתר ומתנאי השימוש באתר. השימוש באתר זה מהווה את הסכמתך ללא תנאי לפיו המשתמש יקרא את מדיניות הפרטיות, כפי שמתעדכנת מעת לעת, ומסכים לקבלה ולפעול בהתאם.
1.4 יובהר כי מסירת המידע נעשית מרצון ובהסכמת המשתמש וכי חלה עליה חובה חוקית למסור כל מידע לחברה, אולם משתמש אינו מסכים לתקנון זה, כולו או במלואו. חלק, לא יורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותים הכלולים לכל מטרה שהיא.
1.5 השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד וכל הוראות הלשון בלשון זכר ו/או בנפרד מתייחסות גם ללשון נקבה ו/או ברבים בהתאמה, אלא אם התוכן או ההקשר דורשים פרשנות אחרת.

2. המידע שנאסף באתר

2.1 רכישה כרוכה באספקת מוצרים על המידע האישי של המשתמש, לרבות פרטים אישיים ופרטים ליצירת קשר.
2.2 השימוש באתר, לרבות באמצעות לידים ממוקדים בשירות הלקוחות של החברה, כרוך באיסוף מידע על הצרכים, הרצונות, ההרגלים וכך גם על המשתמש.
2.3 פרטים ומידע שיימסר ו/או ייאסף עם רכישת האתר ו/או שייווצרו עקב שימוש באתר ("המידע") יישמרו במאגר המידע של החברה.
2.4 ידוע ומקובל על המשתמש כי החברה רשאית לאסוף ולהשתמש במידע הנדון.
2.5 ידוע כמלטף את האתר, כמו גם צדדים שלישיים המספקים שירותים מטעם האתר משתמשים בקובצי Cookie "(להלן:" עוגיות "), יחד עם כלים נוספים, לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר ו/או איסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, לרבות לצורך אימות פרטי אימות, התאמת העדפות אישיות, אפיון לקוח, התאמת פרסומות, אבטחת מידע וכדומה.
2.6 מובהר כי האתר אינו מיועד לשימוש על ידי משתמשים קטינים (מתחת לגיל 18), והחברה אינה אוספת ביודעין מידע של קטינים.

3. השימוש ביעדי מידע

3.1 החברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור לכל מטרה מסחרית ו/או שיווקית ו/או טכנית ו/או סטטיסטית ו/או כל מטרה אחרת, בהתאם לתקנון ולמסמך מדיניות הפרטיות הנדון, ובכפוף לחוק.
3.2 מבלי להגביל את כללי האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה רשאית להשתמש במידע כאמור למטרות יצירת קשר עם המשתמש, שינוי האתר ו/או התכנים ו/או השירותים באתר, התאמת שירותים ותכנים חדשים לפי המשתמש. העדפות, מתן מבצעים ו/או שירותים למשתמש לרבות מטעם צדדים שלישיים, מתן מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, תפעול ופיתוח האתר, בעיות טכניות וכדומה.
3.3 החברה רשאית לשלוח לכל תקשורת מידע ו/או הודעות ו/או הצעות ו/או מוצרים ו/או שירותים הקשורים לפרסום ו/או מבצעים ו/או סקרים ו/או הטבות ו/או עדכונים המוצעים על ידי החברה.
3.4 מבלי להגביל את כללי האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה רשאית לשלוח למשתמש בעצמה ו/או באמצעות נותני שירות מתאימים, לרבות דיוור ישיר, בין היתר, שיווק/פרסום מידע, לרבות מידע בדבר תפעול ו/או מבצעים. מטעמה ו/או